ZWIĄZEK SYBIRAKÓW

KLUB PAWŁODARCZYKA

XIX Zjazd Klubu Pawłodarczyka

Uprzejmie zawiadamiamy, że tegoroczny XIX Zjazd Klubu Pawłodarczyka odbywać się będzie w dniach: od kolacji 16.06.2017r. do obiadu 23.06.2017r., w ośrodku wczasowym Jantar w Rewalu przy ul. Sikorskiego 29.
pdfpobierz plikOkręg pawłodarski leży w północno-wschodniej części Kazachstanu. Jego powierzchnia wynosi 136,5 tys. km2. Stolica okręgu – Pawłodar – jest położona nad jedną z największych rzek świata – Irtyszem. Liczba Polaków wywiezionych w masowych deportacjach do okręgu pawłodarskiego głównie 10 lutego i 13 kwietnia 1940 roku, jest szacowana na 8.500 osób.

„PAWŁODARCZYCY” TO HASŁO MAGICZNE!

Pierwsze jaskółki na temat Pawłodarczyków usłyszeliśmy na II Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym do Zarządu Głównego Związku Sybiraków, który odbył się w dniach 11-12 listopada 1994 r. w Częstochowie.

W przerwie obrad na chwilę zawładnął mikrofonem pan, który powiedział: „O ile wśród delegatów są Pawłodarczycy, proszę o zgłoszenie się”. Był to Teofil Mikulski, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego. Ten sam Teofil Mikulski, Pawłodarczyk, który jest autorem wielkiej pracy o nas, Pawłodarczykach, pt. „Fotografia zbiorowa Polaków deportowanych do okręgu pawłodarskiego”, z dedykacją : „Cieniom Polaków, którym nie dane było przetrwać, pracę tę poświęcam”.

Od tego wszystko się zaczęło.

Po 4 latach, na kolejnym – III Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Związku Sybiraków, w dn. 18-18.10.1998 r w Jeleniej Górze, w przerwie obrad usłyszeliśmy komunikat: „O ile wśród państwa są Pawłodarczycy, proszę o kontakt ze mną”. Tym razem był to Wincenty Dowojna, prezes Związku Sybiraków Koło Poznań-Winogrady. Wówczas dowiedzieliśmy się, że w najbliższym czasie ma być zwołany zjazd Pawłodarczyków, a także że 11-osobowa grupa inicjatywna wróciła z Pawłodaru. Wyjazd ten odbył się w dn. 20.09-10.10.1998 r .
Grupę inicjatywną tworzyli:
         1. Wincenty Dowojna z Poznania
         2. Stanisław Aleksandrowicz z Torunia
         3. Stanisława Chęcińska z Łagowa Lubuskiego
         4. Dobrochna Konrad z Poznania
         5. Halina Klimczak z Wrocławia
         6. Danuta Maciejewska z Poznania
         7. Grzegorz Myśliwski z Łomży
         8. Florian Paszel z Wrocławia
         9. Jerzy Szerszeń z Warszawy
       10. Tytus Tompczyński z Łodzi
       11. Halina Żywuszko z Radomska

Pawłodarczycy wybrali się w tę podróż w nadziei, że odnajdą groby swoich bliskich, którzy tam zmarli w latach naszego wygnania. Pojechali z wiedzą o Polakach mieszkających w obwodzie pawłodarskim, o potrzebach ich i kościołów w Pawłodarze i Astanie. Zabrali ze sobą to, co było najważniejsze, aby zaspokoić te najpilniejsze potrzeby. 

I Zjazd Inauguracyjny Ogólnopolskiego Związku Sybiraków Pawłodarczyków — Kiekrz k/Poznania 1999

Pierwszy Zjazd Pawłodarczyków odbył się w Kiekrzu koło Poznania w dniach 19-20.03.1999 r. Został na nim powołany Ogólnopolski Klub Pawłodarczyka, zostały też wybrane władze Klubu. Na Prezesa wybrano Wincentego Dowojnę z Poznania. Do Zarządu weszły też następujące osoby:
       Ludwika Guriew z Łobza
       Stanisława Chęcińska z Łagowa
       Danuta Maciejewska z Poznania
       Stanisław Aleksandrowicz z Torunia.
Na pierwszy Zjazd w Kiekrzu przyjechało 60 Pawłodarczyków. Gośćmi byli także: parlamentarzyści, Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Poznaniu. Uczestniczyły w nim również trzy Polki z Pawłodaru: Irena Lisicka - Vice-Przewodnicząca Związku Polaków w Kazachstanie. Oraz Waleria Kuźmienko i Ludmiła Jakuszewska.
zjazd1995

Dyskutowano o warunkach życia Polaków w Kazachstanie, oraz o nowelizacji ustawy o repatriacji.

Stanisława Chęcińska, członkini grupy założycielskiej, podzieliła się ze zgromadzonymi swoimi refleksjami z wyjazdu do Pawłodaru; powiedziała m.in.: „Wzięłam udział w tej trudnej wyprawie. Na cmentarzu w Pawłodarze odnalazłam jedyny polski grób – grób mojego ojca. Był bardzo zniszczony, ale można było odczytać napis wyryty gwoździem w betonie: Bazyli Kuc s.Jana 1893-1944 – Kucki – Polska. To istny cud, że ten nagrobek przetrwał 52 lata, podczas gdy inne groby (a było ich tam wiele) prawie nie istnieją; tkwią gdzie niegdzie żelazne kikuty krzyży i zardzewiałe nieczytelne tabliczki. Odnowiłam nagrobek ojca.  Z 11 osób, które wzięły udział w tej wyprawie, tylko dwie odnalazły groby swoich bliskich”.

O pobycie grupy założycielskiej w Pawłodarze mówił też profesor S.Aleksandrowicz; także o czynionych staraniach w celu dotarcia do miejscowego archiwum, z nadzieją, że zawarte w nim informacje odsłonią dotąd nieznane, tragiczne losy Polaków deportowanych do okręgu pawłodarskiego w 1940 i 1941 roku. 
Uczestnicy Zjazdu podjęli uchwały:
        1. O przyjęciu nazwy: Ogólnopolski Klub Pawłodarczyka
        2. O podjęciu działań w celu zadbania o zachowane groby Polaków w Pawłodarze i wszystkich miejscowościach obwodu pawłodarskiego
        3. O różnych formach pomocy Polakom w Kazachstanie
        4. O zwołaniu II Zjazdu Klubu Pawłodarczyka w 2000 roku w Łagowie Lubuskim.
Na zaproszenie Klubu Pawłodarczyka oraz koła Poznań-Winogrady Związku Sybiraków, dzięki staraniom Prezesa Wincentego Dowojny, w dn. 05-11.06.1999 r gościła w Poznaniu 20-osobowa grupa Polaków z obwodu pawłodarskiego. 7 czerwca 1999 r grupa uczestniczyła w spotkaniu z Ojcem Świętym w Licheniu.
Podczas pobytu goście odwiedzili Poznań, Gniezno, Warszawę; zwiedzili gmach Sejmu RP i zostali podjęci obiadem przez członków Sejmowej Komisji ds. Kontaktów z Polonią. W Poznaniu zostali przyjęci przez Radę i Zarząd Miasta, oraz przez biskupa Grzegorza Balcerka. 
Na ręce naszych gości z Kazachstanu przekazaliśmy dary kościołom w Pawłodarze i Astanie.
Z kolei w dniach 01-02.07.1999 r w Ośrodku Rekolekcyjnym Archidiecezji Poznańskiej w Rościnnie został zorganizowany obóz szkolno-wypoczynkowy dla młodzieży pochodzenia polskiego z Kazachstanu. Wzięła w nim udział 70-osobowa grupa młodych ludzi w wieku 12-18 lat. Program obozu obejmował zajęcia z pogłębiania wiadomości na temat historii i kultury Polski, znajomości języka polskiego, a także katechizmu.
AKTUALNOŚCI

Powiadomienie - śp. Zygmunt Kret

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 marca 2016 r zmarł

śp. Zygmunt Kret

członek Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Oddziału Związku Sybiraków.Urodził się 13 grudnia 1930 r w Żełucku, powiat Sarny, województwo Wołyń. 13 kwietnia 1940 r wraz z matką i trojgiem rodzeństwa został wywieziony do Republiki Kazachskiej do miejscowości Dżetygary; tam pracował w kołchozie jako pastuch. W 1946 r wrócił do Polski. Szkołę średnią ukończył w 1951 r i aż do przejścia na emeryturę pracował w lokomotywowni.

Jako chorąży pocztu sztandarowego uczestniczył w oficjalnych uroczystościach, reprezentując Lubelski Oddział Związku Sybiraków.


Spoczywaj w pokoju!

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Lublinie


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podziekowanie

W imieniu Ogólnopolskiego Klubu Pawłodarczyka składamy serdeczne podziękowanie za wieloletnią współpracę Redaktorowi Naczelnemu rocznika "My, Sybiracy" wydawanego przez Łódzki Oddział Związku Sybiraków, Panu Jerzemu Rossowskiemu. 
Łamy rocznika "My, Sybiracy" były zawsze dostępne dla Klubu Pawłodarczyka, o naszej bieżącej działalności i dla każdego z nas z naszą osobistą historią z lat wygnania. 
Szanowny Panie Redaktorze, wiemy ile czasu Pan poświęcał, aby nasze teksty nabierały właściwego brzmienia, nie stawiał Pan wymagań co do zapisu na nowoczesnych nośnikach, także rękopisy przetwarzał Pan osobiście, aby je przygotować do druku. 
Dziękujemy Panu za wielką życzliwość i życzymy wielu Przyjaciół w wybranej przez Pana działalności. 
Z wyrazami szacunku 
Rzecznik Klubu Pawłodarczyka - Krystyna Świrniak-Mateuszuk 
Prezes Klubu Pawłodarczyka - Wincenty Dowojna

Nekrolog - prof. Stanisław Alexandrowicz

krzyz
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 09.04.2015 r. zmarł członek naszego Klubu
prof. Stanisław Alexandrowicz. 

alexandrowicz

Urodził się 05.04.1931 r. w Wilnie. W wieku 9 lat został wywieziony z Łucka wraz z mamą i dwoma siostrami do obłasti pawłodarskiej w Kazachstanie, gdzie obie siostry zmarły.
Zostały pochowane na cmentarzu w Majkainie. Do Polski wrócił w 1946 r. wraz z matką. 
Z wykształcenia historyk. Wykładał na wyższych uczelniach w Polsce i za granicą. 
Pogrzeb odbędzie się 16.04.2015 r. o godzinie 12.00 na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowina w Poznaniu.

Cześć Jego pamięci. 
Członkowie Klubu Pawłodarczyka.

Medal Pro Patria

5 września 2013 roku podczas XIII Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku sztandar Ogólnopolskiego Klubu Pawłodarczyka został odznaczony medalem PRO PATRIA.
propatria 04propatria 01propatria 02propatria 03